• svartviksbacken

  svartviksbacken

 • Höst 4

  Höst 4

 • Höst nr 3

  Höst nr 3

 • Höst nr 2

  Höst nr 2

 • Höst nr 1

  Höst nr 1

Projekt Örn & Fasan

Projekt Örn & Fasan LOGGA

STATUS I ETAPP 1 Örnstigen 2 – 8: Allt renoveringsarbete på balkongerna är klart, återställning av marken utanför återstår. På gården har asfaltering och stensättning i entréerna utförts. Plantering och utrustning kvarstår. Entrétaken har rivits och klätts om med ny plåt och undertaket har fått en ekpanel. Förråden är färdigställda. Örnstigen 10 – 18: Allt renoveringsarbete på balkongerna är klart, det som kvarstår är att åtgärda besiktningsanmärkningar, vilket kommer att […]

Nyhetsbrevet är snart i din brevlåda

Framsida nyhetsbrev Sept 2016

 Nyhetsbrevet är snart i din brevlåda. Redan nu kan du läsa det digitalt här på vår hemsida. Se länken längst ner. Vi välkomnar vår nya Förvaltningschef Håkan i nyhetsbrevet och han presenterar sig självt och han berättar bland annat om hur viktigt det är med brandsäkerheten. Vi tog fasta på detta med brandsäkerhet och har gjorde en artikel om Attunda brandkårs och vårt arbete i  detta nummer. Vill du hitta […]

Projekt Örn & Fasan

Projekt Örn & Fasan LOGGA

Status i etapp 1: Örnstigen 2 – 8: Balkonger och räcken är på plats och ställningarna är nedmonterade. Från 18 augusti kommer montering av inglasning ske hos de som beställt tillvalet. Markarbeten pågår. Örnstigen 10 – 18: Balkonger gjutna och montering av balkongdörrar påbörjas denna vecka. Därefter sker inglasning. Markarbeten pågår parallellt. Örnstigen 20 – 22: Räckena demonteras just nu och därefter skall bilning av balkonger påbörjas. Markarbeten pågår parallellt. Örnstigen […]